Dla firm T-S-L

Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę prawną firm z branży Transport – Spedycja – Logistyka (TSL). Oferta dla firm z branży TSL obejmuje kompleksową obsługę prawną obejmującą m.in. reprezentowanie przedsiębiorców w postępowaniach sądowych oraz administracyjnych, udzielanie porad i opinii prawnych, dochodzenie oraz windykację należności (w tym o zapłatę frachtu, wypłatę odszkodowania z OCP, OSC, cargo, AC i OC oraz należności o charakterze międzynarodowym z Konwencji CMR, ADR, ATP), jak i przygotowanie, analiza oraz nadzór nad zgodnością dokumentacji wewnętrznej przedsiębiorstwa (regulaminy pracy, wynagradzania) z obowiązującymi przepisami prawa.

Kancelaria zapewnia również zastępstwo prawne w postępowaniach przed Inspekcją Transportu Drogowego m.in. w sprawach dotyczących zezwoleń, certyfikatów, licencji, ViaToll, przekroczenia nacisku osi lub DCM, czasu pracy kierowców i innych.