Dla przedsiębiorców

Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców. Posiadamy doświadczenie w zakresie obsługi firm działających w różnych branżach takich jak budowlana, handlowa, usługi zdrowotne, produkcyjna, e-commerce. W ramach obsługi prawnej Kancelaria zapewnia m.in.:

  • opracowanie i opiniowanie projektów umów, regulaminów, wzorców umów,
  • udzielanie porad, wyjaśnień i bieżących informacji w zakresie stosowania prawa oraz sporządzanie opinii prawnych,
  • zastępstwo procesowe w postępowaniach sądowych, administracyjnych, sądowo – administracyjnych, podatkowych i innych których stroną jest przedsiębiorca,
  • windykacja należności (postępowanie przedsądowe, sądowe, nadzór nad postępowaniem egzekucyjnym),
  • przygotowywanie projektów dokumentów formalno – prawnych dotyczących przedsiębiorstwa (uchwały, protokoły)
  • rejestrację i przekształcenia spółek, reprezentowanie w postępowaniach rejestrowych przed Krajowym Rejestrem Sądowym.