Oferta dla osób fizycznych

Kancelaria  oferuje pomoc prawną dla osób fizycznych m.in. w sprawach dotyczących:

  • regulowanie stanu prawnego nieruchomości: zasiedzenia, służebności gruntowe i przesyłowe, zniesienie współwłasności, rozgraniczenie,
  • spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (emerytury i renty z FUS, KRUS),
  • dochodzenia roszczeń odszkodowawczych (odszkodowanie za szkodę majątkową, zadośćuczynienie za krzywdę),
  • spraw o zapłatę,
  • prawa spadkowego (dział spadku, zachowek),
  • prawa rodzinnego (rozwód, separacja, kontakty z dziećmi),
  • dochodzenia zwrotu tzw. opłat likwidacyjnych pobranych w związku z rozwiązaniem umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (tzw. polisolokaty),
  • upadłości konsumenckiej.